گزارش تصویری از مراسم تقدیر فعالان انجمن علمی زمین شناسی - انجمن‌ علمی زمین‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
همراه با فصلنامه تتیس
آمار و اطلاعات سایت
:: بازدید امروز: 107 بار
:: بازدید دیروز: 212 بار
:: بازدید کل: 342956 بار
:: تعداد بروز رسانی: 308 عدد
:: نسخه سایت: 2.0.1
:: ایجادشده در تاریخ: 94/05/25

عضویت در تارنما

جهت دریافت جدیدترین بروزرسانی‌ها می‌توانید به جمع ما در کانال تارنما در شبکه‌ی تلگرام بپیونید لینک عضویت:https://t.me/sbu_geology

h/Files/cd4286f91e2c74d5e2031b67e2e5b837.jpg

گزارش تصویری از مراسم تقدیر فعالان انجمن علمی زمین شناسی

مراسم تقدیر از دانشجویان زمین‌شناسی که در سال 94 همراه و همیار انجمن علمی-زمین شناسی بودند، روز دوشنبه در سالن دفاع دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید. در این مراسم خانم دکتر جمیله توکلی نیا (رئیس دانشکده علوم زمین)، آقای دکتر فریبز مسعودی (معاون پژوهشی دانشکده) آقای دکتر ایرج رسا (مدیرگروه زمین‌شناسی دانشکده)، آقای دکتر حسین حاج علی بیگی (استادمشاور انجمن علمی زمین‌شناسی)، آقای هوشیار کولیوند (معاون اجرایی دانشکده) و تعدادی از دانشجویان حضور داشتند. در این مراسم در کنار تقدیر از دانشجویان زمین‌شناسی فعال در جشنواره، آقای زارع (مسئول کارگاه مقطع زنی) و آقای کولیوند به دلیل کمک‌های بی دریغ‌شان از طرف انجمن علمی زمین‌شناسی تقدیر به عمل آمد.

به رسم یاد بود به دانشجویان برگزیده لوح و جوایزی اهدا شد. گفتنی است انجمن علمی-دانشجویی زمین‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی با کسب دو مقام اول در بخش غرفه برتر (هفتمین جشنواره حرکت داخلی دانشگاه شهید بهشتی) و نشریات دانشگاهی برتر سال 94 (نشریه تتیس زمین‌شناسی) نقش آفرینی کند.

انجمن علمی زمین شناسی|اعضای انجمن علمی زمین شناسی|جوادعزتی فیض زمین شناسی|میلادامیرافضلی زمین شناسی|ساراسعیدی زمین شناسی|دانشگاه شهید بهشتی|زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی|فرشته آقا زاده زمین شناسی|فریال قاضی نیا زمین شناسی|نجمدین روانان زمین شناسی|خانم رحیمی زمین شناسی|فاطمه لر زمین شناسی|فرناز میری زمین شناسی|دکتر فریبرزمسعودی زمین شناسی|دکتر حاج علی بیگی زمین شناسی|دکتر ایرج رسا زمین شناسی|رئیس دانشکده زمین شناسی|زمین شناسی|دانشجویان زمینشناسی|فعالیت های انجمن علمی زمین شناسی|انجمن برتر زمین شناسی|تصاویر دانشجویی زمین شناسی|دانشجویان برتر زمین شناسی

انجمن علمی زمین شناسی|اعضای انجمن علمی زمین شناسی|جوادعزتی فیض زمین شناسی|میلادامیرافضلی زمین شناسی|ساراسعیدی زمین شناسی|دانشگاه شهید بهشتی|زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی|فرشته آقا زاده زمین شناسی|فریال قاضی نیا زمین شناسی|نجمدین روانان زمین شناسی|خانم رحیمی زمین شناسی|فاطمه لر زمین شناسی|فرناز میری زمین شناسی|دکتر فریبرزمسعودی زمین شناسی|دکتر حاج علی بیگی زمین شناسی|دکتر ایرج رسا زمین شناسی|رئیس دانشکده زمین شناسی|زمین شناسی|دانشجویان زمینشناسی|فعالیت های انجمن علمی زمین شناسی|انجمن برتر زمین شناسی|تصاویر دانشجویی زمین شناسی|دانشجویان برتر زمین شناسیانجمن علمی زمین شناسی|اعضای انجمن علمی زمین شناسی|جوادعزتی فیض زمین شناسی|میلادامیرافضلی زمین شناسی|ساراسعیدی زمین شناسی|دانشگاه شهید بهشتی|زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی|فرشته آقا زاده زمین شناسی|فریال قاضی نیا زمین شناسی|نجمدین روانان زمین شناسی|خانم رحیمی زمین شناسی|فاطمه لر زمین شناسی|فرناز میری زمین شناسی|دکتر فریبرزمسعودی زمین شناسی|دکتر حاج علی بیگی زمین شناسی|دکتر ایرج رسا زمین شناسی|رئیس دانشکده زمین شناسی|زمین شناسی|دانشجویان زمینشناسی|فعالیت های انجمن علمی زمین شناسی|انجمن برتر زمین شناسی|تصاویر دانشجویی زمین شناسی|دانشجویان برتر زمین شناسی

انجمن علمی زمین شناسی|اعضای انجمن علمی زمین شناسی|جوادعزتی فیض زمین شناسی|میلادامیرافضلی زمین شناسی|ساراسعیدی زمین شناسی|دانشگاه شهید بهشتی|زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی|فرشته آقا زاده زمین شناسی|فریال قاضی نیا زمین شناسی|نجمدین روانان زمین شناسی|خانم رحیمی زمین شناسی|فاطمه لر زمین شناسی|فرناز میری زمین شناسی|دکتر فریبرزمسعودی زمین شناسی|دکتر حاج علی بیگی زمین شناسی|دکتر ایرج رسا زمین شناسی|رئیس دانشکده زمین شناسی|زمین شناسی|دانشجویان زمینشناسی|فعالیت های انجمن علمی زمین شناسی|انجمن برتر زمین شناسی|تصاویر دانشجویی زمین شناسی|دانشجویان برتر زمین شناسیانجمن علمی زمین شناسی|اعضای انجمن علمی زمین شناسی|جوادعزتی فیض زمین شناسی|میلادامیرافضلی زمین شناسی|ساراسعیدی زمین شناسی|دانشگاه شهید بهشتی|زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی|فرشته آقا زاده زمین شناسی|فریال قاضی نیا زمین شناسی|نجمدین روانان زمین شناسی|خانم رحیمی زمین شناسی|فاطمه لر زمین شناسی|فرناز میری زمین شناسی|دکتر فریبرزمسعودی زمین شناسی|دکتر حاج علی بیگی زمین شناسی|دکتر ایرج رسا زمین شناسی|رئیس دانشکده زمین شناسی|زمین شناسی|دانشجویان زمینشناسی|فعالیت های انجمن علمی زمین شناسی|انجمن برتر زمین شناسی|تصاویر دانشجویی زمین شناسی|دانشجویان برتر زمین شناسیانجمن علمی زمین شناسی|اعضای انجمن علمی زمین شناسی|جوادعزتی فیض زمین شناسی|میلادامیرافضلی زمین شناسی|ساراسعیدی زمین شناسی|دانشگاه شهید بهشتی|زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی|فرشته آقا زاده زمین شناسی|فریال قاضی نیا زمین شناسی|نجمدین روانان زمین شناسی|خانم رحیمی زمین شناسی|فاطمه لر زمین شناسی|فرناز میری زمین شناسی|دکتر فریبرزمسعودی زمین شناسی|دکتر حاج علی بیگی زمین شناسی|دکتر ایرج رسا زمین شناسی|رئیس دانشکده زمین شناسی|زمین شناسی|دانشجویان زمینشناسی|فعالیت های انجمن علمی زمین شناسی|انجمن برتر زمین شناسی|تصاویر دانشجویی زمین شناسی|دانشجویان برتر زمین شناسیانجمن علمی زمین شناسی|اعضای انجمن علمی زمین شناسی|جوادعزتی فیض زمین شناسی|میلادامیرافضلی زمین شناسی|ساراسعیدی زمین شناسی|دانشگاه شهید بهشتی|زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی|فرشته آقا زاده زمین شناسی|فریال قاضی نیا زمین شناسی|نجمدین روانان زمین شناسی|خانم رحیمی زمین شناسی|فاطمه لر زمین شناسی|فرناز میری زمین شناسی|دکتر فریبرزمسعودی زمین شناسی|دکتر حاج علی بیگی زمین شناسی|دکتر ایرج رسا زمین شناسی|رئیس دانشکده زمین شناسی|زمین شناسی|دانشجویان زمینشناسی|فعالیت های انجمن علمی زمین شناسی|انجمن برتر زمین شناسی|تصاویر دانشجویی زمین شناسی|دانشجویان برتر زمین شناسیانجمن علمی زمین شناسی|اعضای انجمن علمی زمین شناسی|جوادعزتی فیض زمین شناسی|میلادامیرافضلی زمین شناسی|ساراسعیدی زمین شناسی|دانشگاه شهید بهشتی|زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی|فرشته آقا زاده زمین شناسی|فریال قاضی نیا زمین شناسی|نجمدین روانان زمین شناسی|خانم رحیمی زمین شناسی|فاطمه لر زمین شناسی|فرناز میری زمین شناسی|دکتر فریبرزمسعودی زمین شناسی|دکتر حاج علی بیگی زمین شناسی|دکتر ایرج رسا زمین شناسی|رئیس دانشکده زمین شناسی|زمین شناسی|دانشجویان زمینشناسی|فعالیت های انجمن علمی زمین شناسی|انجمن برتر زمین شناسی|تصاویر دانشجویی زمین شناسی|دانشجویان برتر زمین شناسیانجمن علمی زمین شناسی|اعضای انجمن علمی زمین شناسی|جوادعزتی فیض زمین شناسی|میلادامیرافضلی زمین شناسی|ساراسعیدی زمین شناسی|دانشگاه شهید بهشتی|زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی|فرشته آقا زاده زمین شناسی|فریال قاضی نیا زمین شناسی|نجمدین روانان زمین شناسی|خانم رحیمی زمین شناسی|فاطمه لر زمین شناسی|فرناز میری زمین شناسی|دکتر فریبرزمسعودی زمین شناسی|دکتر حاج علی بیگی زمین شناسی|دکتر ایرج رسا زمین شناسی|رئیس دانشکده زمین شناسی|زمین شناسی|دانشجویان زمینشناسی|فعالیت های انجمن علمی زمین شناسی|انجمن برتر زمین شناسی|تصاویر دانشجویی زمین شناسی|دانشجویان برتر زمین شناسیانجمن علمی زمین شناسی|اعضای انجمن علمی زمین شناسی|جوادعزتی فیض زمین شناسی|میلادامیرافضلی زمین شناسی|ساراسعیدی زمین شناسی|دانشگاه شهید بهشتی|زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی|فرشته آقا زاده زمین شناسی|فریال قاضی نیا زمین شناسی|نجمدین روانان زمین شناسی|خانم رحیمی زمین شناسی|فاطمه لر زمین شناسی|فرناز میری زمین شناسی|دکتر فریبرزمسعودی زمین شناسی|دکتر حاج علی بیگی زمین شناسی|دکتر ایرج رسا زمین شناسی|رئیس دانشکده زمین شناسی|زمین شناسی|دانشجویان زمینشناسی|فعالیت های انجمن علمی زمین شناسی|انجمن برتر زمین شناسی|تصاویر دانشجویی زمین شناسی|دانشجویان برتر زمین شناسیانجمن علمی زمین شناسی|اعضای انجمن علمی زمین شناسی|جوادعزتی فیض زمین شناسی|میلادامیرافضلی زمین شناسی|ساراسعیدی زمین شناسی|دانشگاه شهید بهشتی|زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی|فرشته آقا زاده زمین شناسی|فریال قاضی نیا زمین شناسی|نجمدین روانان زمین شناسی|خانم رحیمی زمین شناسی|فاطمه لر زمین شناسی|فرناز میری زمین شناسی|دکتر فریبرزمسعودی زمین شناسی|دکتر حاج علی بیگی زمین شناسی|دکتر ایرج رسا زمین شناسی|رئیس دانشکده زمین شناسی|زمین شناسی|دانشجویان زمینشناسی|فعالیت های انجمن علمی زمین شناسی|انجمن برتر زمین شناسی|تصاویر دانشجویی زمین شناسی|دانشجویان برتر زمین شناسی


آیدی ما در تلگرام: @sbu_geology