گزارش تصویری فیلد ایران مرکزی ورودی 93 دانشگاه شهید بهشتی - انجمن‌ علمی زمین‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
همراه با فصلنامه تتیس
آمار و اطلاعات سایت
:: بازدید امروز: 111 بار
:: بازدید دیروز: 212 بار
:: بازدید کل: 342960 بار
:: تعداد بروز رسانی: 308 عدد
:: نسخه سایت: 2.0.1
:: ایجادشده در تاریخ: 94/05/25

عضویت در تارنما

جهت دریافت جدیدترین بروزرسانی‌ها می‌توانید به جمع ما در کانال تارنما در شبکه‌ی تلگرام بپیونید لینک عضویت:https://t.me/sbu_geology

h/Files/cd4286f91e2c74d5e2031b67e2e5b837.jpg

گزارش تصویری فیلد ایران مرکزی ورودی 93 دانشگاه شهید بهشتی

فیلد چهار روزه‌ی زمین‌شناسی درس زمین‌شناسی ایران روز دوشنبه 95/12/14 به سمت قم-یزد-نائین برگزار شد. در این سفر علمی دکتر سعید علیرضایی (عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر جمشید حسن‌زاده (انستیتو پاسادنا کالیفرنیا)، دانشجویان زمین‌شناسی اقتصادی و آب‌شناسی و پترولوژی به همراه دانشجویان کارشناسی ورودی 93 حضور داشتند.

در این سفر پس از پایان بازدیدهای علمی در شهر یزد دانشجویان با فرهنگ و آثار باستانی شهر آشنا شدند. گزارش علمی این بازدید در فروردین ماه 1396 در همین تارنما قابل دریافت خواهد بود.

تصاویر: علی قاسمی، پیام بوداقی، بابک ریسمانی، مینا آذری‌فر، جواد توانای‌راد

بازدید ایران مرکزی، فیلدهای زمین شناسی، آشنایی بارشته ی زمینشناسی، تصاویر زمین شناسی، بازدید از شهر یزد، دانشجویان در شهر یزد، زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

بازدید ایران مرکزی، فیلدهای زمین شناسی، آشنایی بارشته ی زمینشناسی، تصاویر زمین شناسی، بازدید از شهر یزد، دانشجویان در شهر یزد، زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

بازدید ایران مرکزی، فیلدهای زمین شناسی، آشنایی بارشته ی زمینشناسی، تصاویر زمین شناسی، بازدید از شهر یزد، دانشجویان در شهر یزد، زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتیبازدید ایران مرکزی، فیلدهای زمین شناسی، آشنایی بارشته ی زمینشناسی، تصاویر زمین شناسی، بازدید از شهر یزد، دانشجویان در شهر یزد، زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

بازدید ایران مرکزی، فیلدهای زمین شناسی، آشنایی بارشته ی زمینشناسی، تصاویر زمین شناسی، بازدید از شهر یزد، دانشجویان در شهر یزد، زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتیبازدید ایران مرکزی، فیلدهای زمین شناسی، آشنایی بارشته ی زمینشناسی، تصاویر زمین شناسی، بازدید از شهر یزد، دانشجویان در شهر یزد، زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتیبازدید ایران مرکزی، فیلدهای زمین شناسی، آشنایی بارشته ی زمینشناسی، تصاویر زمین شناسی، بازدید از شهر یزد، دانشجویان در شهر یزد، زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتیبازدید ایران مرکزی، فیلدهای زمین شناسی، آشنایی بارشته ی زمینشناسی، تصاویر زمین شناسی، بازدید از شهر یزد، دانشجویان در شهر یزد، زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

بازدید ایران مرکزی، فیلدهای زمین شناسی، آشنایی بارشته ی زمینشناسی، تصاویر زمین شناسی، بازدید از شهر یزد، دانشجویان در شهر یزد، زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

بازدید ایران مرکزی، فیلدهای زمین شناسی، آشنایی بارشته ی زمینشناسی، تصاویر زمین شناسی، بازدید از شهر یزد، دانشجویان در شهر یزد، زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتیبازدید ایران مرکزی، فیلدهای زمین شناسی، آشنایی بارشته ی زمینشناسی، تصاویر زمین شناسی، بازدید از شهر یزد، دانشجویان در شهر یزد، زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتیبازدید ایران مرکزی، فیلدهای زمین شناسی، آشنایی بارشته ی زمینشناسی، تصاویر زمین شناسی، بازدید از شهر یزد، دانشجویان در شهر یزد، زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتیبازدید ایران مرکزی، فیلدهای زمین شناسی، آشنایی بارشته ی زمینشناسی، تصاویر زمین شناسی، بازدید از شهر یزد، دانشجویان در شهر یزد، زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتیبازدید ایران مرکزی، فیلدهای زمین شناسی، آشنایی بارشته ی زمینشناسی، تصاویر زمین شناسی، بازدید از شهر یزد، دانشجویان در شهر یزد، زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتیبازدید ایران مرکزی، فیلدهای زمین شناسی، آشنایی بارشته ی زمینشناسی، تصاویر زمین شناسی، بازدید از شهر یزد، دانشجویان در شهر یزد، زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتیبازدید ایران مرکزی، فیلدهای زمین شناسی، آشنایی بارشته ی زمینشناسی، تصاویر زمین شناسی، بازدید از شهر یزد، دانشجویان در شهر یزد، زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتیبازدید ایران مرکزی، فیلدهای زمین شناسی، آشنایی بارشته ی زمینشناسی، تصاویر زمین شناسی، بازدید از شهر یزد، دانشجویان در شهر یزد، زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی


آیدی ما در تلگرام: @sbu_geology