تصاویرنشست دانشجویی ژئو گپ (آذرماه 94) - انجمن‌ علمی زمین‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
همراه با فصلنامه تتیس
آمار و اطلاعات سایت
:: بازدید امروز: 103 بار
:: بازدید دیروز: 212 بار
:: بازدید کل: 342952 بار
:: تعداد بروز رسانی: 308 عدد
:: نسخه سایت: 2.0.1
:: ایجادشده در تاریخ: 94/05/25

عضویت در تارنما

جهت دریافت جدیدترین بروزرسانی‌ها می‌توانید به جمع ما در کانال تارنما در شبکه‌ی تلگرام بپیونید لینک عضویت:https://t.me/sbu_geology

h/Files/cd4286f91e2c74d5e2031b67e2e5b837.jpg

تصاویرنشست دانشجویی ژئو گپ (آذرماه 94)

نشست دانشجویی ژئو گپ در تاریخ 23 آذر 94 با حضور دانشجویان ارشد و کارشناسی زمین شناسی در سالن دفاع دانشکده علوم زمین برگزار گردید.

این جلسه باحضور دانشجویان ارشد  آب شناسی، اقتصادی، پترولوژی، چینه و فسیل شناسی، رسوب شناسی و کارشناسی زمین شناسی صورت گرفت. گفتگوهای این جلسه در مورد اشتغال، فراهم شدن بستر مناسب در رشته ی زمین شناسی و فیلدهای علمی بود.

قابل توجه ی دانشجویان زمین شناسی دانشکده، جلسات ژئو گپ در نیمه ی دوم هر ماه صورت می گیرد.

 

ژئوکپ، انجمن علمی زمین شناسی، بچه های زمین شناسی دانشکده علوم زمین، انجمن علمی زمین شناسی دانشکده علوم زمین، نشست های علمی دانشجویی، فعالیت های علمی زمین شناسی، زمین شناسی در ایران، گفتگو در مورد زمین شناسی، فرزین زندی، جوادعزتی، فرشاد احمدی، علی سعیدی، جلالی، کارشناسی ارشد اقتصادی زمین شناسی، کارشناسی ارشد رسوب شناسی، کارشناسی ارشد پترولوژی، کارشناسی ارشد فسیل شناسی، کارشناسی ارشد زمین شناسی، کارشناسی زمین شناسی،امیرحسین قدرتی شاه توری، شاهتور، دانشجویان زمین شناسی دانشکده علوم زمین، عکس از دانشگاه شهیدبهشتی، تصاویر نشست های دانشجویی  دانشگاه شهیدبهشتی، نشست های علمی زمین شناسی در دانشگاه شهیدبهشتی، انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه شهیدبهشتی تهران، فرناز میری، فاطمه لر، هانیه مظفری، مرتضی شرف پور زمین شناسی، دیده گاه دانشجویان در مورد زمین شناسی


ژئوکپ، انجمن علمی زمین شناسی، بچه های زمین شناسی دانشکده علوم زمین، انجمن علمی زمین شناسی دانشکده علوم زمین، نشست های علمی دانشجویی، فعالیت های علمی زمین شناسی، زمین شناسی در ایران، گفتگو در مورد زمین شناسی، فرزین زندی، جوادعزتی، فرشاد احمدی، علی سعیدی، جلالی، کارشناسی ارشد اقتصادی زمین شناسی، کارشناسی ارشد رسوب شناسی، کارشناسی ارشد پترولوژی، کارشناسی ارشد فسیل شناسی، کارشناسی ارشد زمین شناسی، کارشناسی زمین شناسی،امیرحسین قدرتی شاه توری، شاهتور، دانشجویان زمین شناسی دانشکده علوم زمین، عکس از دانشگاه شهیدبهشتی، تصاویر نشست های دانشجویی  دانشگاه شهیدبهشتی، نشست های علمی زمین شناسی در دانشگاه شهیدبهشتی، انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه شهیدبهشتی تهران، فرناز میری، فاطمه لر، هانیه مظفری، مرتضی شرف پور زمین شناسی، دیده گاه دانشجویان در مورد زمین شناسی

ژئوکپ، انجمن علمی زمین شناسی، بچه های زمین شناسی دانشکده علوم زمین، انجمن علمی زمین شناسی دانشکده علوم زمین، نشست های علمی دانشجویی، فعالیت های علمی زمین شناسی، زمین شناسی در ایران، گفتگو در مورد زمین شناسی، فرزین زندی، جوادعزتی، فرشاد احمدی، علی سعیدی، جلالی، کارشناسی ارشد اقتصادی زمین شناسی، کارشناسی ارشد رسوب شناسی، کارشناسی ارشد پترولوژی، کارشناسی ارشد فسیل شناسی، کارشناسی ارشد زمین شناسی، کارشناسی زمین شناسی،امیرحسین قدرتی شاه توری، شاهتور، دانشجویان زمین شناسی دانشکده علوم زمین، عکس از دانشگاه شهیدبهشتی، تصاویر نشست های دانشجویی  دانشگاه شهیدبهشتی، نشست های علمی زمین شناسی در دانشگاه شهیدبهشتی، انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه شهیدبهشتی تهران، فرناز میری، فاطمه لر، هانیه مظفری، مرتضی شرف پور زمین شناسی، دیده گاه دانشجویان در مورد زمین شناسی

 

ژئوکپ، انجمن علمی زمین شناسی، بچه های زمین شناسی دانشکده علوم زمین، انجمن علمی زمین شناسی دانشکده علوم زمین، نشست های علمی دانشجویی، فعالیت های علمی زمین شناسی، زمین شناسی در ایران، گفتگو در مورد زمین شناسی، فرزین زندی، جوادعزتی، فرشاد احمدی، علی سعیدی، جلالی، کارشناسی ارشد اقتصادی زمین شناسی، کارشناسی ارشد رسوب شناسی، کارشناسی ارشد پترولوژی، کارشناسی ارشد فسیل شناسی، کارشناسی ارشد زمین شناسی، کارشناسی زمین شناسی،امیرحسین قدرتی شاه توری، شاهتور، دانشجویان زمین شناسی دانشکده علوم زمین، عکس از دانشگاه شهیدبهشتی، تصاویر نشست های دانشجویی  دانشگاه شهیدبهشتی، نشست های علمی زمین شناسی در دانشگاه شهیدبهشتی، انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه شهیدبهشتی تهران، فرناز میری، فاطمه لر، هانیه مظفری، مرتضی شرف پور زمین شناسی، دیده گاه دانشجویان در مورد زمین شناسی

ژئوکپ، انجمن علمی زمین شناسی، بچه های زمین شناسی دانشکده علوم زمین، انجمن علمی زمین شناسی دانشکده علوم زمین، نشست های علمی دانشجویی، فعالیت های علمی زمین شناسی، زمین شناسی در ایران، گفتگو در مورد زمین شناسی، فرزین زندی، جوادعزتی، فرشاد احمدی، علی سعیدی، جلالی، کارشناسی ارشد اقتصادی زمین شناسی، کارشناسی ارشد رسوب شناسی، کارشناسی ارشد پترولوژی، کارشناسی ارشد فسیل شناسی، کارشناسی ارشد زمین شناسی، کارشناسی زمین شناسی،امیرحسین قدرتی شاه توری، شاهتور، دانشجویان زمین شناسی دانشکده علوم زمین، عکس از دانشگاه شهیدبهشتی، تصاویر نشست های دانشجویی  دانشگاه شهیدبهشتی، نشست های علمی زمین شناسی در دانشگاه شهیدبهشتی، انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه شهیدبهشتی تهران، فرناز میری، فاطمه لر، هانیه مظفری، مرتضی شرف پور زمین شناسی، دیده گاه دانشجویان در مورد زمین شناسی

ژئوکپ، انجمن علمی زمین شناسی، بچه های زمین شناسی دانشکده علوم زمین، انجمن علمی زمین شناسی دانشکده علوم زمین، نشست های علمی دانشجویی، فعالیت های علمی زمین شناسی، زمین شناسی در ایران، گفتگو در مورد زمین شناسی، فرزین زندی، جوادعزتی، فرشاد احمدی، علی سعیدی، جلالی، کارشناسی ارشد اقتصادی زمین شناسی، کارشناسی ارشد رسوب شناسی، کارشناسی ارشد پترولوژی، کارشناسی ارشد فسیل شناسی، کارشناسی ارشد زمین شناسی، کارشناسی زمین شناسی،امیرحسین قدرتی شاه توری، شاهتور، دانشجویان زمین شناسی دانشکده علوم زمین، عکس از دانشگاه شهیدبهشتی، تصاویر نشست های دانشجویی  دانشگاه شهیدبهشتی، نشست های علمی زمین شناسی در دانشگاه شهیدبهشتی، انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه شهیدبهشتی تهران، فرناز میری، فاطمه لر، هانیه مظفری، مرتضی شرف پور زمین شناسی، دیده گاه دانشجویان در مورد زمین شناسی


آیدی ما در تلگرام: @sbu_geology